تماس با ما 07132302703

فروش آنلاین تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه، رک، دوربین مداربسته

دسته بندی انتخاب شده

پیگتیل SC سینگل مود نگزنس

قیمت ندارد

پیگتیل SC مالتی مود نگزنس

قیمت ندارد

پیگتیل LC مالتی مود نگزنس

قیمت ندارد

پیگتیل LC سینگل مود نگزنس

قیمت ندارد

آداپتور SC سینگل مود نگزنس

قیمت ندارد

آداپتور SC مالتی مود نگزنس

قیمت ندارد

آداپتور LC سینگل مود نگزنس

قیمت ندارد

آداپتور LC مالتی مود نگزنس

قیمت ندارد

پچ کورد SC-LC مالتی مود نگزنس

قیمت ندارد

پچ کورد SC-LC مالتی مود نگزنس

قیمت ندارد

پچ کورد SC-LC مالتی مود نگزنس

قیمت ندارد

پچ کورد SC-LC مالتی مود نگزنس

قیمت ندارد

کابل 12 کور سینگل مود نگزنس

قیمت ندارد

کابل 24 کور سینگل مود نگزنس

قیمت ندارد