تماس با ما 07132300240

فروش آنلاین تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه، رک، دوربین مداربسته

دسته بندی انتخاب شده

42 یونیت عمق100، HPA

2,780,000 تومان

42 یونیت عمق 80، HPA

2,499,000 تومان

42یونیت عمق 60، HPA

2,294,000 تومان

42 یونیت عمق100متاالکترونیک

2,480,000 تومان

42یونیت عمق100عرض80متاالکترونیک

3,300,000 تومان

42یونیت عمق100متاالکترونیک

2,660,000 تومان

42 یونیت عمق 80

1,750,000 تومان