تماس با ما 07132300240

فروشگاه آنلاین تجهیزات شبکه، دوربین مداربسته، برق

کادر 6 ماژول ترانک 105 لگراند

قیمت ندارد

کادر 4ماژول ترانک 105 لگراند

قیمت ندارد

کادر 2ماژول ترانک 105 لگراند

قیمت ندارد

کادر6ماژول ترانک 80 لگراند

قیمت ندارد

کادر4ماژول ترانک 80 لگراند

قیمت ندارد

کادر 2ماژول ترانک 80 لگراند

قیمت ندارد

کادر 45هشت ماژول(4خانه)البرز

19,450 تومان

کادر45 شش ماژول(3خانه)البرز

15,900 تومان

کادر 45 چهارماژول(2خانه)البرز

12,500 تومان

کادر 45دوماژول(تک خانه)البرز

10,700 تومان