تماس با ما 07132300240

فروش آنلاین تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه، رک، دوربین مداربسته

کادر 6 ماژول ترانک 105 لگراند

قیمت ندارد

کادر 4ماژول ترانک 105 لگراند

قیمت ندارد

کادر 2ماژول ترانک 105 لگراند

قیمت ندارد

کادر6ماژول ترانک 80 لگراند

قیمت ندارد

کادر4ماژول ترانک 80 لگراند

قیمت ندارد

کادر 2ماژول ترانک 80 لگراند

قیمت ندارد

کادر 45هشت ماژول(4خانه)البرز

18,590 تومان

کادر45 شش ماژول(3خانه)البرز

15,180 تومان

کادر 45 چهارماژول(2خانه)البرز

11,990 تومان

کادر 45دوماژول(تک خانه)البرز

10,230 تومان