تماس با ما 07132302703

فروش آنلاین تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه، رک، دوربین مداربسته

دسته بندی انتخاب شده

جدید
Cat6 SFTP PFC Outdoor

7,850,000 تومان

جدید
Cat6 SFTP LSZH PFC

8,400,000 تومان

جدید
Cat6 SFTP PFC

6,750,000 تومان

جدید
Cat6 FTP PFC

4,300,500 تومان

جدید
Cat6 UTP LSZH PFC

3,538,000 تومان

جدید
Cat6 UTP PFC

3,202,500 تومان

جدید
Cat5e SFTP Outdoor PFC

2,897,500 تومان

جدید
Cat5e SFTP PFC

2,684,000 تومان

جدید
Cat5e FTP Outdoor PFC

2,775,500 تومان

جدید
Cat5e FTP PFC

2,562,000 تومان

جدید
Cat5e UTP PFC

2,409,500 تومان

Cat6 FTP CU Suden

1,174,250 تومان

Cat6 FTP Outdoor CU Suden

1,204,750 تومان

Cat6 SFTP Legrand

قیمت ندارد

جدید
Cat6 utp

1,929,125 تومان

Cat6 SFTP Outdoor CU Suden

1,631,750 تومان

جدید
Cat6 SFTP CU Suden

1,250,500 تومان

جدید
Cat6 UTP CU Suden

976,000 تومان

Cat6 UTP MataElectronic

3,420,000 تومان

جدید
Cat6 SFTP Outdoor MataElectronic

5,760,000 تومان