تماس با ما 07132300240

فروش آنلاین تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه، رک، دوربین مداربسته

دسته بندی انتخاب شده

جدید
Cat6 SFTP PFC Outdoor

4,545,000 تومان

جدید
Cat6 SFTP LSZH PFC

4,865,000 تومان

جدید
Cat6 SFTP PFC

4,270,000 تومان

جدید
Cat6 FTP PFC

2,488,800 تومان

جدید
Cat6 UTP LSZH PFC

2,028,250 تومان

جدید
Cat6 UTP PFC

1,866,600 تومان

Cat6 FTP CU Suden

1,174,250 تومان

Cat6 FTP Outdoor CU Suden

1,204,750 تومان

Cat6 SFTP Legrand

قیمت ندارد

Cat6 UTP Legrand

قیمت ندارد

Cat6 SFTP Outdoor CU Suden

1,631,750 تومان

جدید
Cat6 SFTP CU Suden

1,250,500 تومان

جدید
Cat6 UTP CU Suden

976,000 تومان

Cat6 UTP MataElectronic

3,420,000 تومان

جدید
Cat6 SFTP Outdoor MataElectronic

5,760,000 تومان

Cat6 SFTP MataElectronic

5,280,000 تومان