تماس با ما 07132302703

فروش آنلاین تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه، رک، دوربین مداربسته

دسته بندی انتخاب شده

Keystone Cat6 SFTP PFC

85,000 تومان

Keystone Cat6 UTP PFC

49,000 تومان

Telephone MataElectronic

15,600 تومان

Cat6 UTP Spiral MataElectronic

50,600 تومان

Cat6 FTP 180 MataElectronic

ناموجود

Cat6 FTP 90 MataElectronic

52,000 تومان

Cat6 UTP 180 MataElectronic

ناموجود

Cat6 UTP 90 MataElectronic

50,000 تومان

Cat5e FTP 180 MataElectronic

ناموجود

Cat5e FTP 90 MataElectronic

ناموجود

Cat5e UTP Spiral MataElectronic

14,500 تومان

Cat5e UTP 180 MataElectronic

ناموجود

Cat5e UTP Tooless MataElectronic

10,000 تومان

Cat5e UTP 90 MataElectronic

14,500 تومان