تماس با ما 07132300240

فروش آنلاین تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه، رک، دوربین مداربسته

دسته بندی انتخاب شده

Cat6 FTP Coupler MataElectronic

20,000 تومان

Cat6 UTP Coupler MataElectronic

15,000 تومان

Telephone MataElectronic

7,000 تومان

Cat6 UTP Spiral MataElectronic

46,000 تومان

Cat6 UTP Locker MataElectronic

18,000 تومان

Cat6 FTP 180 MataElectronic

54,000 تومان

Cat6 FTP 90 MataElectronic

52,000 تومان

Cat6 UTP 180 MataElectronic

40,000 تومان

Cat6 UTP 90 MataElectronic

37,000 تومان

Cat5e FTP 180 MataElectronic

20,500 تومان

Cat5e FTP 90 MataElectronic

18,000 تومان

Cat5e UTP Spiral MataElectronic

14,500 تومان

Cat5e UTP 180 MataElectronic

17,000 تومان

Cat5e UTP Tooless MataElectronic

10,000 تومان

Cat5e UTP 90 MataElectronic

14,500 تومان