تماس با ما 07132300240

فروش آنلاین تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه، رک، دوربین مداربسته

دسته بندی انتخاب شده

Cat6 UTP 60m PFC

340,200 تومان

Cat6 UTP 50m PFC

285,800 تومان

Cat6 UTP 40m PFC

231,400 تومان

cat6 UTP 30m PFC

177,000 تومان

Cat6 UTP 20m PFC

122,500 تومان

Cat6 UTP 15m PFC

95,300 تومان

Cat6 UTP 10m PFC

68,100 تومان

Cat6 UTP 5m PFC

40,900 تومان

Cat6 UTP 3m PFC

30,100 تومان

Cat6 UTP 2m PFC

24,600 تومان

Cat6 UTP 1.5m PFC

21,900 تومان

Cat6 UTP 1m PFC

16,900 تومان

داغ
Cat6 UTP 70cm PFC

15,800 تومان

Cat6 UTP 50cm PFC

15,000 تومان

Cat6 UTP 30cm PFC

14,300 تومان

Cat6 UTP 20cm PFC

13,900 تومان

Cat5e UTP 5m PFC

25,700 تومان

Cat5e UTP 3m PFC

26,900 تومان

Cat5e UTP 2m PFC

22,500 تومان

Cat5e UTP 1m PFC

18,100 تومان