تماس با ما 07132302703

فروش آنلاین تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه، رک، دوربین مداربسته

دسته بندی انتخاب شده

پاور 3 پورت

67,100 تومان

9یونیت عمق 45 HPA

998,640 تومان

9 یونیت عمق 60 HPA

1,112,640 تومان

6یونیت عمق 45 HPA

876,660 تومان

6یونیت عمق 60 HPA

984,960 تومان

12یونیت عمق 60 HPA

1,275,888 تومان

9یونیت عمق 60

1,015,000 تومان

12یونیت عمق 60

1,095,000 تومان

7یونیت عمق 45

678,000 تومان

فن HPA

153,900 تومان

سینی متحرک HPA

243,960 تومان

لایت پنل HPA

182,400 تومان

Blank Panel 4U HPA

62,928 تومان

Blank Panel 3U HPA

57,456 تومان

Blank Panel 2U HPA

42,408 تومان

Blank Panel 1UHPA

35,568 تومان

داغ
4 یونیت عمق 45 HPA

715,920 تومان

47 یونیت عمق 100، HPA

7,314,240 تومان

42 یونیت عمق100، HPA

6,820,620 تومان

37 یونیت عمق 100، HPA

6,333,840 تومان