تماس با ما 07132300240

فروش آنلاین تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه، رک، دوربین مداربسته

دسته بندی انتخاب شده

9یونیت عمق 45 HPA

478,000 تومان

9 یونیت عمق 60 HPA

531,000 تومان

6یونیت عمق 45 HPA

423,000 تومان

6یونیت عمق 60 HPA

474,000 تومان

12یونیت عمق 60 HPA

718,000 تومان

9یونیت عمق 60

قیمت ندارد

12یونیت عمق 60

قیمت ندارد

7یونیت عمق 45

قیمت ندارد

فن HPA

95,000 تومان

سینی متحرک HPA

131,000 تومان

لایت پنل HPA

142,000 تومان

Blank Panel 4U HPA

26,000 تومان

Blank Panel 3U HPA

22,000 تومان

Blank Panel 2U HPA

16,000 تومان

Blank Panel 1UHPA

11,000 تومان

داغ
4 یونیت عمق 45 HPA

333,000 تومان

47 یونیت عمق 100، HPA

2,975,000 تومان

42 یونیت عمق100، HPA

2,780,000 تومان

37 یونیت عمق 100، HPA

2,582,000 تومان

32یونیت عمق 100، HPA

2,420,000 تومان