تماس با ما 07132300240

فروش آنلاین تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه، رک، دوربین مداربسته

دسته بندی انتخاب شده

پاور 3 پورت

60,000 تومان

9یونیت عمق 45 HPA

730,250 تومان

9 یونیت عمق 60 HPA

813,000 تومان

6یونیت عمق 45 HPA

640,550 تومان

6یونیت عمق 60 HPA

719,900 تومان

12یونیت عمق 60 HPA

932,600 تومان

9یونیت عمق 60

830,000 تومان

12یونیت عمق 60

895,000 تومان

7یونیت عمق 45

540,000 تومان

فن HPA

110,000 تومان

سینی متحرک HPA

178,000 تومان

لایت پنل HPA

142,000 تومان

Blank Panel 4U HPA

46,000 تومان

Blank Panel 3U HPA

42,000 تومان

Blank Panel 2U HPA

31,000 تومان

Blank Panel 1UHPA

26,000 تومان

داغ
4 یونیت عمق 45 HPA

523,250 تومان

47 یونیت عمق 100، HPA

4,861,000 تومان

42 یونیت عمق100، HPA

4,532,150 تومان

37 یونیت عمق 100، HPA

4,209,000 تومان