تماس با ما 07132300240

فروشگاه آنلاین تجهیزات شبکه، دوربین مداربسته، برق

دسته بندی انتخاب شده

فن HPA

95,000 تومان

سینی متحرک HPA

135,000 تومان

لایت پنل HPA

145,000 تومان

بلنک پنل 4 یونیت HPA

28,000 تومان

بلنک پنل 3 یونیت HPA

22,500 تومان

بلنک پنل 2 یونیت HPA

17,000 تومان

بلنک پنل 1یونیت HPA

11,000 تومان

12 یونیت عمق 60 HPA

575,000 تومان

داغ
9 یونیت عمق 60 HPA

500,000 تومان

داغ
9یونیت عمق 45 HPA

452,000 تومان

داغ
6یونیت عمق 60 HPA

437,000 تومان

داغ
6یونیت عمق 45 HPA

385,000 تومان