تماس با ما 07132300240

فروش آنلاین تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه، رک، دوربین مداربسته

دسته بندی انتخاب شده

9یونیت عمق 45 HPA

430,000 تومان

9 یونیت عمق 60 HPA

480,000 تومان

6یونیت عمق 45 HPA

370,000 تومان

6یونیت عمق 60 HPA

415,000 تومان

12یونیت عمق 60 HPA

550,000 تومان

9یونیت عمق 60

360,000 تومان

12یونیت عمق 60

433,000 تومان

7یونیت عمق 45

215,000 تومان

داغ
4 یونیت عمق 45 HPA

295,000 تومان

7یونیت عمق 45

225,000 تومان

6یونیت عمق 32

198,000 تومان

4یونیت عمق 50

172,000 تومان

4یونیت عمق 40

140,000 تومان