تماس با ما 07132300240

فروش آنلاین تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه، رک، دوربین مداربسته

دسته بندی انتخاب شده

9یونیت عمق 45 HPA

730,250 تومان

9 یونیت عمق 60 HPA

813,000 تومان

6یونیت عمق 45 HPA

640,550 تومان

6یونیت عمق 60 HPA

719,900 تومان

12یونیت عمق 60 HPA

932,600 تومان

9یونیت عمق 60

830,000 تومان

12یونیت عمق 60

895,000 تومان

7یونیت عمق 45

540,000 تومان

داغ
4 یونیت عمق 45 HPA

523,250 تومان

7یونیت عمق 45

405,000 تومان

6یونیت عمق 32

436,000 تومان

4یونیت عمق 50

405,000 تومان

4یونیت عمق 40

310,000 تومان