تماس با ما 07132300240

فروش آنلاین تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه، رک، دوربین مداربسته

دسته بندی انتخاب شده

9یونیت عمق 45 HPA

478,000 تومان

9 یونیت عمق 60 HPA

531,000 تومان

6یونیت عمق 45 HPA

423,000 تومان

6یونیت عمق 60 HPA

474,000 تومان

12یونیت عمق 60 HPA

718,000 تومان

9یونیت عمق 60

396,000 تومان

12یونیت عمق 60

477,000 تومان

7یونیت عمق 45

240,000 تومان

داغ
4 یونیت عمق 45 HPA

333,000 تومان

6یونیت عمق 32

218,000 تومان

4یونیت عمق 50

189,000 تومان

4یونیت عمق 40

140,000 تومان