تماس با ما 07132300240

فروش آنلاین تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه، رک، دوربین مداربسته

دسته بندی انتخاب شده

پایه دوربین کم باکس سایز13*13

75,000 تومان

پایه دوربین کم باکس سایز 15*15

75,000 تومان

جعبه تقسیم 20*15

قیمت ندارد

جعبه تقسیم 15*10

قیمت ندارد

جعبه تقسیم 10*10

قیمت ندارد

کابل VGA 20m

قیمت ندارد

کابل VGA 15m

قیمت ندارد

کابل VGA 10m

قیمت ندارد

کابل VGA 5m

قیمت ندارد

کابل HDMI 20m

قیمت ندارد

کابل HDMI 15m

قیمت ندارد

کابل HDMI 5m

قیمت ندارد

کابل HDMI 10m

قیمت ندارد

UVR7T816EM-D5C3 Briton

قیمت ندارد

UVR7508DM-D58A Briton

قیمت ندارد

جدید
UVR7404DM-D54B Briton

قیمت ندارد

جدید
UVR7T816EM-D6C3 Briton

قیمت ندارد

جدید
UVR7508DM-D68A Briton

قیمت ندارد

UVR7404DM-D64A Briton

قیمت ندارد

Rg59 CU Suden ترکیبی

قیمت ندارد